Kapasitet, kostnad og kvalitet

Kapasitet, kostnad og kvalitet

Hva som er viktig når man skal velge renseanlegg - Kapasitet, kostnad og kvalitet. Urenset kloakk inneholder blant annet fosfor, bakterier og andre stoffer som vi helst ikke vil slippe ut i vår rene natur. Spesielt ikke i nærheten av der vi selv ofte oppholder oss. Det stilles derfor i dag krav til den enkelte huseier om å rense avløpsvannet før det slippes videre ut i naturen. Men hva skal du som huseier se etter når du skal velge avløpsløsning?Les mer